Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKTUÁLNE !!!

Informácie  - 2008 na stiahnutie


Vážení návštevníci, do Vašej pozornosti dávame novú stránku venovanú cene IGRIC.

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Vážení priatelia a kolegovia !


 Vitajte na našej webovej stránke, ktorá hoci vznikla 1.4.2005, rozhodne nie je prvoaprílovým žartom. Budete na nej nachádzať najnovšie informácie o filmovom dianí na Slovensku, ako aj o činnosti:


Klubu filmových novinárov Slovenského syndikátu novinárov Bratislava (KFN SSN), 


Slovenského filmového zväzu Bratislava (SFZ),


Kruhu priateľov českej kultúry Bratislava (KPČK)


a Únie slovenských televíznych tvorcov (ÚSTT).


(Slovenská filmová a televízna akadémia má svoje vlastné stránky)


 
Pokiaľ budete mať akékoľvek pripomienky k našej stránke, kliknite prosím na rubriku kontakt.


Mgr. Štefan Vraštiak
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KFN SSN


 Občianske združenie založené 28.9.1990 nadviazalo na tradície KFN z roku 1948, kedy bola po prvý raz udelená aj Cena filmovej kritiky. Členom KFN SSN sa môžu stať len členovia Slovenského syndikátu novinárov. K 1.4.2005 má KFN SSN 51 členov.


KFN organizuje aktivity filmových novinárov – projekcie nových distribučných filmov, tlačové konferencie, účasť slovenských novinárov v porotách FIPRESCI (členmi FIPRESCI sme od roku 2001), udeľovanie Cien slovenskej filmovej kritiky (od r.1993) - toho roku budú udelené už po 13x. Pre členov vydáva mesačník Informácie (v r.2005 už jeho 14.ročník), ktorý zostavuje Š.Vraštiak. Vo Filmovej ročenke 2002 (s.419 - 428) je uverejnený sumár Ceny slovenskej kritiky s podrobnejšími informáciami a faktami o KFN SSN a Cene filmovej kritiky.


Kontakt: predseda  - Jena Opoldusová (tel.
0908 968 074)

  tajomník - Štefan Vraštiak (mobil 0910 99 55 31, tel. 02/442 593 07, e-mail:  
vrastiak@slovanet.sk

SFZ


 Občianske združenie založené 1.3.1990 na báze FITEZu (Filmový a televízny zväz, 1967 - 1969). Udeľuje výročné ceny Igric (1967 – 1969), obnovené 1993, spolu s Úniou slovenských televíznych tvorcov a Literárnym fondom. V roku 2005 budú udelené už po 16x. Spoluporiada rôzne semináre (napr. na Envirofilme Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Zvolen 2005, na Etnofilme Čadca 2004), členovia sa zúčastňujú sa na rôznych aktivitách – stretnutia s jubilantami (2005 – Stanislav Szomolányi), pripravuje udeľovanie cien za celoživotnú tvorbu významných osobností slovenskej kinematografie a audiovízie(1967- 1969, 1993 – 2001), ktoré v rokoch 2002 – 2004 nahradili Zlaté kamery udeľované na MFF Art film Trenčianske Teplice a v roku 2005 je obnovené udeľovanie Igricov aj za celoživotnú tvorbu.


Predsedom SFZ je Mgr.Štefan Vraštiak (od 29.1.2003)


Kontakt: Štefan Vraštiak - mobil 0910 99 55 31, tel. 02/442 593 07, e-mail:
vrastiak@slovanet.sk, sfz@ba.telecom.sk

 

KPČK


Občianske združenie založené 18.4.1983, pôsobiace v Českom centre (od roku 1995) organizuje podujatia súvisiace s česko – slovenskou vzájomnosťou, hlavne v oblasti umenia a kultúry - filmu, divadla, literatúry, hudby, výtvarného umenia, spomienkové večery k jubileu významných osobností, spomienky in memoriam. Po 15x udelí v máji 2005 v Trenčianskych Tepliciach, kde žila a pôsobila rodina Čapkovcov, Ceny Karla Čapka, za propagáciu diela Čapkovcov a česko – slovenskú spoluprácu. Z aktivít roku 2005 pripomíname stretnutia – s Jurajom Šajmovičom, Pavlom Barabášom, Jurajom Galvánkom, Ferom Feničom. Pre svojich členov vydáva programový bulletin Bohemia s programom nielen KPČK , ale aj Českého spolku na Slovensku a Klubu občanov ČR na Slovensku. Od roku 2000 je predsedom KPČK Bratislava Mgr.Š.Vraštiak, ktorý sa angažuje v jeho činnosti od založenia.


Kontakt: Štefan Vraštiak - mobil 0910 99 55 31, tel. 02/442 593 07,

e-mail: vrastiak@slovanet.sk

 

 

ÚSTT


Občianske združenie založené v roku 1990. Združuje profesionálov z oblasti audiovízie so zameraním na televíznu tvorbu. Presadzuje profesionálne autorské a etické záujmy svojich členov, hľadá prostriedky proti komercionalizácii tvorby. Zaoberá sa hodnotením TV tvorby, poriada semináre a workshopy, udeľuje ocenenia televíznym tvorcom. Participuje na festivaloch a prehliadkach. Zúčastňuje sa na tvorbe zákonných noriem v oblasti audiovízie. Na Envirofilme v Banskej Bystrice poriada pravidelne seminár, v roku 2005 na tému Vysoké Tatry – Umenie a realita a na záverečnom ceremoniáli odovzdávania cien na Envirofilme udeľuje s Literárnym fondom výročnú cenu za dlhoročný prínos k tv audiovizuálnej tvorbe. Pre svoje postoje k novému vedeniu STV Bratislava bola ÚSTT vykázaná z budovy STV Bratislava v Mlynskej doline.


Predsedníčkou ÚSTT je Mgr.Art.Kateřina Javorská (mobil: 0903 43 80 91)

Kontakt: javorska@stonline.sk
© by Štefan Vraštiak & Jaroslav Procházka

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA