Jdi na obsah Jdi na menu
 


TLAČOVÁ SPRÁVA 2  - Igric 2007 - 24.5.2007

Boli by sme radi, keby ste venovali pozornosť nami zaslanej tlačovej správe.

Ďakujeme

 

IGRICE A CENY FILMOVEJ KRITIKY  2007 UDELENÉ

 

 

  Za účasti vyše dvadsať osobností slovenskej audiovizuálnej tvorby, filmárov a televíznych tvorcov  boli  v Bratislave  24. mája vyhlásené v A4 Nultom priestore  výročné ceny za audiovizuálnu tvorbu roku 2006 – Igrice a  tvorivé prémie Literárneho fondu, Slovenského filmového zväzu a Únie slovenských televíznych tvorcov  a Ceny slovenskej filmovej kritiky Klubu filmových novinárov SSN.

 Ceny si prevzali: Ivan Teren, Milan Čorba, Mátyás Prikler, Mariana Čengel – Solčanská, Ján Meliš pre Marka Škopa, Jaro Vojtek, František Jurišič, Martin Snopek, Milan Lasica, Attila Mokos, Richard Krivda, Marek Poláček, Tomáš Zednikovič, Miroslav Ulman, Pavol Barabáš, Rudolf Urc, Oľga Salantayová pre sestru Gabrielu Gavalčinovú ocenenú in memoriam, Peter Gavalier, Andrea Basiová, Peter Dubecký pre pracovníkov SFÚ, Michal Drobný a Elena Ťapajová.

  Medzi vzácnych, vyše osemdesiat hostí a ocenených,  patrili – jeho Excelencia , veľvyslanec Českej republiky na Slovensku dr. Vladimír Galuška, JUDr. Ladislav Serdahély, riaditeľ Literárneho fondu a generálny riaditeľ SFÚ Peter Dubecký.

Igric je najstaršia filmová cena udeľovaná na Slovensku od roku 1967, Pre politické postoje slovenského FITEZu /Filmový a televízny zväz/, ktorý ceny udeľoval, k augustu 1968 a jeho nekompromisné stanoviská pri oceňovaní slovenských filmárov, bol FITEZ zakázaný a udeľovanie Igricov zrušené v roku 1969. Udeľovania  bolo obnovené v roku 1993.

Pripomeňme, že v predchádzajúcich rokoch získalo Igrice vyše tridsať najvýznamnejších slovenských filmárov a osobností umenia a kultúry - Štefan Uher, Dominik Tatarka, Ilja Zeljenka, Juraj Jakubisko, Stanislav Barabáš, Peter Solan, Martin Slivka, Viktor Kubal, Dušan Hanák, Martin Hollý, Stanislav Szomolányi, Albert Marenčin, Tibor Vichta,  Dodo Šimončič, Juraj Kukura, Juraj Nvota, Pavol Barabáš, Stanislav Štepka, Dušan Hudec, Tibor Biath, v roku 2006 - Ladislav Chudík, Martin Šulík a ďalší významní slovenskí audiovizuálni tvorcovia.

Do súťaže o Igrice 2007 bolo prihlásených rekordný počet diel – 51, o 8 viac ako v roku 2006, filmy ocenené doma a v zahraničí. Najviac - 23 filmov - bolo prihlásených do kategórie študentská tvorba. Filmy hodnotila porota vedená režisérom Dušanom Hanákom.

Pravidelnou súčasťou programu udeľovania Igricov bolo aj vyhlásenie výročných ocenení filmových novinárov, 15. Cien slovenskej filmovej kritiky Klubu filmových novinárov Slovenského syndikátu novinárov.

Dňa 11.9.2007 sa bude konať slávnostné zhromaždenie slovenských audiovizuálnych tvorcov , oslava 40. výročia udeľovania najstaršej filmovej ceny na Slovensku - Igricov na ktorom budú udelené aj sošky Igrica.

 

   Ako prílohu prikladáme protokoly o udelení cien a symbol ceny Igric

 

 

Mgr. Štefan Vraštiak,

predseda SFZ

Kontakt - mobil 0910 995531, e-mail: vrastiak@slovanet.sk

----------------------------------------------------------------------

 

18. IGRICE 2007

 

Výročné ceny Literárneho fondu, Slovenského filmového zväzu a 

Únie slovenských televíznych tvorcov za audiovizuálnu tvorbu roku 2006 

Ceny udelené v Bratislave 24.5.2007

 

PROTOKOL O UDELENÍ CIEN

 

IGRICE A TVORIVÉ PRÉMIE

IGRIC ZA CELOŽIVOTNÉ DIELO:

režisérovi IVANOVI TERENOVI, zakladateľovi Televíznej filmovej tvorby a vedúcemu umeleckých programov  Slovenskej televízie 

 

IGRIC ZA HRANÚ TVORBU PRE KINÁ:

Nebol udelený

 

TVORIVÉ  PRÉMIE  za hranú filmovú tvorbu pre kiná:

MILANOVI ČORBOVI

za návrhy dobových kostýmov

vo filme OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE 

MARTINOVI  ŠTRBOVI  

za nekonvenčnú, dynamickú kameru

vo  filme  HEZKÉ CHVÍLKY BEZ ZÁRUKY

 

IGRIC ZA TELEVÍZNU DRAMATICKÚ TVORBU:

MÁTYÁSOVI  PRIKLEROVI

za tvorivý prínos v oblasti réžie hraného filmu

ĎALŠIE DEJSTVO – KÖVETKEZÖ FELVONÁS

 

TVORIVÉ  PRÉMIE  za televíznu dramatickú tvorbu:

DODOVI  ŠIMONČIČOVI

za kameramanskú prácu

vo  filme  ZIMA KÚZELNÍKOV

MARIANE ČENGEL - SOLČANSKEJ

za réžiu televízneho filmu

ÁBELOV ČIERNY PES

 

 

IGRIC ZA FILMOVÚ A TELEVÍZNU DOKUMENTÁRNU TVORBU:

MARKOVI ŠKOPOVI

za scenár a réžiu filmového svedectva o meniacom sa svete v období globalizácie

INÉ SVETY

 

TVORIVÉ  PRÉMIE za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu:

režisérovi JAROSLAVOVI  VOJTEKOVI

za  sociologickú a morálnu reflexiu o dnešnej spoločnosti

vo filme CESTA ZA SNOM

JANE VLČKOVEJ

za dramaturgické a strihové stvárnenie témy

vo  filme O SONI A JEJ RODINE

 

IGRIC ZA ANIMOVANÚ TVORBU:

Nebol udelený

 

TVORIVÉ PRÉMIE za animovanú tvorbu:

FRANTIŠKOVI  JURIŠIČOVI

za humorné spracovanie ekologickej témy

vo  filme EKOMORFÓZA

MARTINOVI SNOPEKOVI

za výtvarné návrhy a réžiu filmu

PIK A NIK

 

IGRIC ZA HERECKÝ VÝKON VO FILMOVOM ALEBO TELEVÍZNOM DIELE:

Nebol udelený

 

TVORIVÉ PRÉMIE za herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele:

MILANOVI LASICOVI

za herecky presné vystihnutie  postavy profesora a hrabalovskej poetiky

vo  filme  OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE

ATTILOVI  MOKOSOVI

za presvedčivý  herecký výkon

vo  filme  ĎALŠIE DEJSTVO – KÖVETKEZÖ FELVONÁS

 

 

 

TVORIVÉ PRÉMIE

 

TVORIVÉ  PRÉMIE za ostatnú televíznu tvorbu

 

RICHARDOVI KRIVDOVI

 

za výtvarne pojatú kameru

 

vo  filme SÁM PROTI SEBE

 

scenáristovi a režisérovi  MAREKOVI  POLÁČEKOVI

 

za šírenie humanizmu a radosti v portréte misionára

vo filme  PADRE ALEGRÍA z cyklu MOJA MISIA

 

 

TVORIVÉ  PRÉMIE  za študentskú tvorbu

 

DANIELE RUSNOKOVEJ

 

za nevšednú a citlivú réžiu filmu s rómskou tematikou

 

O SONI A JEJ RODINE

 

TOMÁŠOVI  ZEDNIKOVIČOVI

 

za výtvarný a estetický prínos kamery

 

vo  filme  ĎALŠIE DEJSTVO – KÖVETKEZÖ  FELVONÁS

 

 

TVORIVÉ PRÉMIE za DVD a CD - Rom:

MIROSLAVOVI  ULMANOVI MARIÁNOVI BRÁZDOVI

za vydarený edičný čin

DVD ELO HAVETTA COLLECTION

PAVLOVI  BARABÁŠOVI

za profesionálne zvládnutie prezentácie tvorby  K 2 studio

DVD KOLEKCIA GRAND PRIX  III

 

 

 

 

TVORIVÉ  PRÉMIE za audiovizuálnu  teóriu a kritiku:

RUDOLFOVI URCOVI a GABRIELE GAVALČINOVEJ in memoriam

za výstižné portréty osobností festivalu Bienále animácie Bratislava

v publikácii GALÉRIA OSOBNOSTÍ

PETROVI GAVALIEROVI 

za odborne fundovanú filmologickú esej

SPLETITÉ CESTY WIMA WENDERSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POROTA:

Predseda poroty:

Dušan Hanák 

Tajomník:

Štefan Vraštiak

Členovia:

Katarína Dlouhá

Miloslav Končok  

Laco Kraus

Vladimír Malík

Alfréd Swan

 

V Bratislave 11.5.2006

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________­­­­_____________­

15. CENY SLOVENSKEJ FILMOVEJ KRITIKY 2007

za audiovizuálnu tvorbu roku 2006

_______________________________________________________________________________

 

Ceny udelené na základe hlasovania členov Klubu filmových novinárov Slovenského syndikátu novinárov

 

Cena slovenskej filmovej kritiky

v kategórii dlhometrážne hrané filmy pre kiná /aj koprodukčné filmy/

CENA NEBOLA UDELENÁ

 

Cena slovenskej filmovej kritiky

v kategórii ostatná audiovizuálna tvorba film

 INÉ SVETY/2006/ - r. Marko Škop/

 

Cena slovenskej filmovej kritiky

v kategórii filmová kritika a publicistika

ELENA ŤAPAJOVÁ - za dlhoročnú a stále trvajúcu filmovú publikačnú činnosť  

 

Cena slovenskej filmovej kritiky

v kategórii najlepší zahraničný film v slovenských kinách v roku 2006

film

VOLVER /2005/ - Španielsko - r. Pedro Almodóvar

 

Cena slovenských filmových novinárov

CONTINENTAL FILM, distribučná spoločnosť, ktorá uviedla do kín najlepší zahraničný film  v roku 2006 - Volver

ANDREA BAISOVÁ, generálna manažérka PALACE CINEMAS v Bratislave –

za prínos k práci KFN SSN

KOLEKTÍV TVORCOV PROJEKTU SLOVENSKÝ FILM 80. ROKOV NA DVD, Slovenský filmový ústav Bratislava

 

 

 

V Bratislave 24.5.2007

 

Klub filmových novinárov SSN

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

18. IGRICE 2007

 

Výročné ceny Literárneho fondu, Slovenského filmového zväzu a

Únie slovenských televíznych tvorcov za audiovizuálnu tvorbu roku 2006 

Ceny udelené v Bratislave 24.5.2007

 

PROTOKOL O UDELENÍ CIEN

  

  IGRIC ZA CELOŽIVOTNÉ DIELO:

režisér IVAN TEREN, zakladateľ Televíznej filmovej tvorby a vedúci

umeleckých programov Slovenskej televízie

IVAN TEREN (nar. 31.8.1921 Slatina nad Bebravou, okr. Trenčín)

Slovenský televízny režisér, scenárista, dramaturg a básnik.

V roku 1942 začal študovať a v roku 1948 ukončil štúdiá slovenčiny a filozofie na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. V roku 1944 bol v čase Slovenského národného povstania hlásateľom, redaktorom a režisérom Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici, v roku 1945 referentom Slovenského rozhlasu v Košiciach. V roku 1940 začal písať básne, v roku 1946 vyšla jeho jediná básnická zbierka Rozstrieľané mesto.

Už ako študent na stredných školách v Prešove a v Liptovskom Mikuláši sa zaujímal o divadlo, v roku 1942 debutuje v  rozhlase Divným Jankom. V rokoch 1946-1952 je hercom a dramaturgom, v rokoch 1949-1951 rediguje programový bulletin SND v Bratislave Javisko, v rokoch 1952-1955 je riaditeľom SND v Bratislave, v rokoch 1955-1962 šéfrežisérom v Československom rozhlase Bratislava, v rokoch 1962-1981 vedúcim umeleckých programov v Československej televízii Bratislava, kde je spoluzakladateľom Televíznej filmovej tvorby, v rokoch 1972-1981 pôsobí ako režisér v Československej televízii Bratislava. V roku 1979 bol menovaný zaslúžilým umelcom.

V roku 1948 je spoluautorom divadelného pásma Rok na dedine, ktoré v roku 1967 režíroval pre film Martin Ťapák a Ivan Teren je pod filmom podpísaný ako autor námetu a scenára. Nakrútil niekoľko dokumentov: Peter Jilemnický /18971/, Ján Jamnický /1975/, František Hečko /1975/, Vladimír Mináč /1975/, Ivan Krasko /1976/.

Bol režisérom  vyše sto televíznych inscenácií, filmov, seriálov a programov. Bol režisérom prvých televíznych dramatických programov. Vyberáme z nich tie najzaujímavejšie:

1957 - Ilúzia

1959 - Bankrot

1962 - Polnoc bude o päť minút

1963 - Dobrodružstvo pri obžinkách, Kar na konci roka, Tŕpky

1965 - Nepochovaný, Kde leží naša bieda

1966 - Dom Bernardy Alby, Bankrot

1967 - Dobré slovo ľuďom súcim na slovo

1969 - Od štvrtka do zmŕtvychvstania, Odkaz

1972 - Proces, Povíchrica, Povstalo s národom, Úskalia

1972-1973 - Teheránska konferencia 1943, Jaltská konferencia 1945, Postupimská

konferencia 1945 - hraný dokumentárny triptych

1973 - Šíre more, Pozvánka na ľudové hlasovanie, Mamka Pôstková

1974 - Kronika I. - II. , Túžba sobotňajšieho večera, Džbán plný ambrózie

1975 - Objav v lese, Divný Janko

1977 - Jedenáste prikázanie I.-V./televízny seriál/

1978 - Zbojnícky tanec, Dve hodiny večnosti, Hranica zodpovednosti

1979 - Smrť chodí po horách, Žena úspešného muža

1980 - Prelom

1981 - Pes pána generála, Cesty, Ostrov, Zaujímaví muži

1982 - Belasé jazero, V tomto meste, v tejto chvíli

1983 - Bol som z olova, Ruže v snehu

1984 - Čierny slnovrat, Profesor na bielom koni, Na sklonku rokov

1985 - Predsunutý

1986 - Básnik spod Jelenskej skaly

1987 - Diplomati Októbra I.-II.

1990 - Puto najsilnejšie I.-II.   

 

Igric za celoživotný prínos bol od roku 1993 udelený desiatim filmárom a jednému hercovi. Ivan Teren je prvým televíznym tvorcom. Je viac ako symbolické, že ho získal za rok 2006, keď sme si pripomenuli päťdesiatiny Slovenskej televízie v Bratislave.

 

Nositelia Igrica za celoživotné dielo:

1993 - Štefan Uher in memoriam

1994 - Peter Solan

1995 - Martin Slivka

1996 - Viktor Kubal

1997 - Martin Hollý

1998 - Stanislav Szomolányi

1999 - Albert Marenčin

2000 - Alojz Hanúsek in memoriam

2001 - Tibor Vichta in memoriam

2005 - Tibor Biath

2006 - Ladislav Chudík

2007 - Ivan Teren

 

PS - v rokoch 2002-2004 neboli Igrice v tejto kategórii udelené, nahradili ich Zlaté kamery na MFF Art Film Trenčianske Teplice /zverejňujeme aj Zlaté kamery udelené v roku 2001, 2005 a 2006/:

2001 - Martin Hollý, Pavel Branko

2002 - Maximilián Remeň, Juraj Jakubisko

2003 - Vincent Rosinec, Roman Rjachovský

2004 - Vido Horňák, Vlastimil Herold in memoriam

2005 - Tibor Biath

2006 - Dušan Hanák

 

Zostavil: Mgr. Štefan Vraštiak , Máj 2007

 

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA