Jdi na obsah Jdi na menu
 
 

B O H E M I A

Programový bulletin Kruhu priateľov českej kultúry Bratislava

č. 3/2009, september - december 2009

Na podujatia je vstup voľný!

POZOR! VŠIMNITE SI MIESTO KONANIA PODUJATÍ!

PRÍPADNÉ ZMENY PROGRAMU OHLÁSIME NA AKTIVITÁCH KPČK!

PROGRAM SEPTEMBER - DECEMBER 2009

02.09.2009 (Charlie centrum, Špitálska ul. 4, 18.00 hod.) - Slávnostný večer k 20. výročiu

udeľovania Igricov za účasti najvýznamnejších slovenských filmových tvorcov a hercov.

04.09.2009 (Charlie centrum, Špitálska ul. 4, 13.00 - 18.00 hod.) - Prehliadka víťazných

 slovenských  filmov - 20. Igric 2009: Bathory, Optimista, Moderná architektúra  

 Slovenska, Mesto tieňov, Chyťte ho!, Veľký rešpekt 

08.09.2009 (České centrum, Na vŕšku 1, 17.00 hod.) - Stretnutie  s jubilantom - 50 Pavol

Barabáš (nar.13.9.) - filmy: Bhután - Hľadanie šťastia (33 min.), Tajomstvo podzemia

(15 min.) - beseda, autogramiáda, živio. Na úvod spomienka na Cenu Karla Čapka - 

Trenčianske Teplice

06.10.2009 (České centrum, Na vŕšku 1, 17.00 hod.) - Osmičkové a deviatkové roky v českej

 a slovenskej historiografii - v spolupráci - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha  

 a Ústav politických vied SAV Bratislava

28.10.2009  - Pamätný deň - 91. výročie vzniku Československej republiky

 Stretneme sa na novom  mieste - pri  soche M.R.Štefánika a pylóne s Levom - Pamätníku   

 česko-slovenskej vzájomnosti pred novou budovou SND (hodinu osláv sledujte v tlači)

03.11.2009 (České centrum, Na vŕšku 1, 17.00 hod.) - Mladí českí a slovenskí animátori -

 najlepšie české a slovenské animované filmy roku 2009 predstavia ich autori - moderuje

  animátor Ondrej Slivka - 19.12. bude mať 50

01.12.2009 (České centrum, Na vŕšku 1, 17.00 hod.) -  Predvianočný večer poézie Vladimíra

 Ruska a jeho hostí...

Poznámka - ak máte e-mail, môžeme Vám program zasielať cez počítač., napíšte svoju

e-mailovú  adresu - vrastiak@slovanet.sk

Výlet do Prahy, alebo Brna, alebo Viedne - máte o výlet záujem? Ktorý? Telefonujte Alicke Černohorskej - 43421166 . Pripravíme najžiadanejší výlet! Detaily dodatočne.

Český spolok Bratislava Vás pozýva na programy (CSEMADOK, Námestie 1. mája 10,

pokiaľ nie je uvedené iné miesto):

29. 09. 2009-17. hod. Kultúrny  večer - Svatováclavská tradícia v našich dejinách

02.10. 2009 -15. hod. Moyzesova sieň - 15. výročie založenia  ČSB

27. 10. 2009-17. hod. Prednáška a beseda na tému 28. október

24. 11. 2009-17. hod. Výročná konferencia ČSB s kultúrnym programom

05. 12. 2009-15. hod. Vianočné a mikulášske tradície - tvorivé dielne pre najmladších

09. 12. 2009-18. hod. Moyzesova sieň - Vianočný koncert

15. 12. 2009-17. hod. Kultúrny večer - Predvianočné posedenie - Janáčkovo

  kvarteto Brno

BOHEMIA  Programový bulletin KPČK Bratislava , September – December 2009

Zostavil: Mgr. Štefan Vraštiak, predseda KPČK

Kontakt: mobil 0910 995531, e-mail: vrastiak@slovanet.sk

 

Slovenský filmový zväz  P O Z V Á N K A

Únia slovenských televíznych tvorcov

Literárny fond

Klub filmových novinárov SSN

Kruh priateľov českej kultúry

 

20. IGRIC 2009

STREDA 2. september 2009 o 18.00 hod.

Charlie centrum (oproti hotelu Kyjev),  Špitálska ul. 4, Bratislava

Slávnostný večer pri príležitosti 20. výročiu udeľovania najstaršej filmovej ceny na Slovensku (1967)

Moderuje Iveta Malachovská, príde aj Viliam Polónyi s gitarou, prvý herecký nositeľ Igrica, uvidíte po 42 rokoch ako prví televízny šot z udeľovania Igricov v roku 1967,

príde aj hiphopácky Laci Strike a veľa ďalších osobností

Program:

Odovzdávanie sošiek a diplomov IGRIC a diplomov tvorivých prémií

Odovzdávanie diplomov Cien slovenskej filmovej kritiky

najvýznamnejším slovenským tvorcom a hercom

za audiovizuálnu tvorbu roku 2008

 

Prehliadka filmov ocenených Igricom a tvorivými prémiami

PIATOK 4.9.2009 - Charlie centrum Bratislava, Špitálska ul.4

13.00 - Moderná architektúra Slovenska (53 min.)

+Igric pre režiséra filmu Ladislava Kaboša - „za artistne nakrútený dokument o skvostoch slovenskej architektúry a jej tvorcoch“

14.00 - Optimista (55 min.)

+Igric pre režiséra filmu Dušana Trančíka - „za pôsobivú výpoveď o osude výnimočného jedinca, zakladateľa piešťanských kúpeľov a o jeho stretoch s ideológiami a ľudskou nežičlivosťou“

15.00 - Mesto tieňov (60 min.)

+Igric pre herca Pavla Višňovského - za postava vyšetrovateľa Tomečka - „za civilné a dôveryhodné stvárnenie hlavnej postavy v kriminálnom seriáli“

+Tvorivá prémia pre režiséra filmu Róberta Švedu - „za réžia častí televízneho seriálu - „za profesionálne zvládnutie kriminálneho seriálu pre komerčnú televíziu“

16.00 - Chyťte ho! (18 min.)

+Igric pre režiséra filmu Borisa Šimu - „za réžiu ,výtvarné návrhy a láskavý humor v detskej rozprávke“

16.20 - Bathory - Film o filme (26 min.) - r. Jan Kadeřábek

+Igric za výtvarnú koncepciu filmu pre režiséra Juraja Jakubiska - „za pôsobivé výtvarné a spektakulárne stvárnenie mýtov a doby Alžbety Báthory“

17.00 - Veľký rešpekt (80 min.)

+Tvorivé prémie - pre režiséra filmu Viktora Csudaia - „za tragikomický obraz a súčasný dialóg všedných dní na sídlisku“ a kameramana filmu Štefana Bučku - „za stvárnenie autentického prostredia charakterizujúceho životný štýl postáv“

NA PREHLIADKU JE VSTUP VOĽNÝ!

PODUJATIE PODPORILO MINISTERSTVO KULTÚRY SR

POĎAKOVANIE PATRÍ - STV, SFÚ, Charlie centru

 

Zostavil Štefan Vraštiak, grafická úprava Gabriela Klaučová

Vydal: SFZ, september 2009, 140 ks.

    
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20. IGRIC 2009

 

17. CENY SLOVENSKEJ FILMOVEJ KRITIKY 2009

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 CHARLIE CENTRUM BRATISLAVA 2.a 4.9.2009

 


----------------------------------------------------------------------

B O H E M I A

Programový bulletin Kruhu priateľov českej kultúry Bratislava

č. 2/2009, apríl - jún 2009

Na podujatia je vstup voľný!

POZOR! VŠIMNITE SI MIESTO KONANIA PODUJATÍ!

PRÍPADNÉ ZMENY PROGRAMU OHLÁSIME NA AKTIVITÁCH KPČK!

 

PROGRAM – II. ŠTVRŤROK 2009

 

15. FEBIOFEST BRATISLAVA A SLOVENSKO 30.3.-30.4.2009

Prehliadka Nový český a slovenský film - program v kinách: Charlie centrum, Kino Mladosť, FK Nostalgia, FK Zrkadlový háj, FK 35 mm VŠMU, A4 - Nultý priestor - lístky si treba kúpiť

07.04.2009 (CSEMADOK, Nám. 1. mája 10 - 17.00 hod.) Traja apríloví jubilanti - slovenskí

režiséri: Peter Solan 80 (25.04.), Vido Horňák 75 (03.04.), Juraj Lihosit 65 (25.04.) - beseda s čašou vína na záver

15.04.2009 (Charlie centrum, Špitálska ul. 4, 14.00 hod.) - 20. Igric 2009 - 17. Ceny slovenskej

filmovej kritiky 2009 - vyhlásenie víťazov filmových cien za rok 2008

05.05.2009 (kino Mladosť, Hviezdoslavovo nám. 14, od 13.30 hod.) - Nezabúdajme na

minulosť...Jej dotyky so súčasnosťou - prehliadku filmov K. Vlachovej a besedu

s režisérkou pripravili - Veľvyslanectvo ČR na Slovensku, Ústav pamäti národa a KPČK

25.05.2009 (Trenčianske Teplice) - 19. Cena Karla Čapka Trenčianske Teplice - herec

M. Labuda (SR), literárny kritik Prof. M. Pohorský (ČR). KPČK hradí svojim členom

cestovné a diéty 3 € . Prihlášky a ďalšie informácie (akcie KPČK) a  p. Černohorská,

tel. 43 42 11 66

02.06.2009 (České centrum, Na vŕšku 1 - 17.00 hod.) - Víťazné české a slovenské filmy 15.

Envirofilmu Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica, Zvolen

Júl - August 2009 - prázdniny

03.09.2009 (Charlie centrum, Špitálska ul. 4, 18.00 hod.) - Slávnostný večer k 20. výročiu

udeľovania Igricov 

04.09.2009 (Charlie centrum, Špitálska ul. 4, 18.00 hod.) - Prehliadka víťazných filmov -

20. Igric 2009 

08.09.2009 (České centrum, Na vŕšku 1, 17.00 hod.) - Stretnutie s nositeľmi Ceny Karla Čapka

2009 - herec Marián Labuda - Prof. Miloš Pohorský

Český spolok Bratislava Vás pozýva na programy (CSEMADOK, Námestie 1. mája 10,

pokiaľ nie je uvedené  iné miesto):

04.04.2009, 15.00 hod.: Velikonoční tradice - tvůrčí dílny pro nejmladší, vede výtvarnice Eva B.

Linhartová

07.04.2009, 16,30 hod.: Výstava děl českých výtvarníků, žijících na Slovensku,prostorách

Slovenský rozhlas

28.04.2009, 17.00 hod.: Kulturní večer - beseda s představiteli Nadace M. Štefánka o přesunu

Památníku čs. vzájemnosti z Nábřeží k nové soše M. R. Štefánik vedle nové budovy SND

26.05.2009, 17.00 hod.: Kulturní večer - Zajímavosti českých a moravských regionů - Haná -

vlastivědná přednáška před červnovým zájezdem na Moravu

30.06.2009, 17.00 hod.: Kulturní večer - koncert operetních melodií

 

BOHEMIA  Programový bulletin KPČK Bratislava

Zostavil: Mgr. Štefan Vraštiak, predseda KPČK

Kontakt: tel. 44 25 93 07, mobil 0910 99 55 31, e-mail: vrastiak@slovanet.sk

 --------------------------

 

B O H E M I A

Programový bulletin Kruhu priateľov českej kultúry Bratislava

č. 1/2009, január - marec 2009

Na podujatia je vstup voľný!

POZOR! VŠIMNITE SI MIESTO KONANIA PODUJATÍ!

PRÍPADNÉ ZMENY PROGRAMU OHLÁSIME NA AKTIVITÁCH KPČK

 

Vážení a milí členovia KPČK v Bratislave!

A opäť je tu Nový rok. Rok 2009. Prvý rok s eurom. Dúfam, že si naň zvykneme. Ešte šťastie,

že naše aktivity vám ponúkame zadarmo. A nemusíte so sebou nosiť mešec s novou menou.

Česká republika je v 1. polroku 2009  predsedníckou  krajinou  Európskej únie. Naše aktivity budú v prvom polroku 2009 zamerané na túto skutočnosť.

Želáme vám v novom roku veľa zdravia, fyzickej sily, tvorivé nápady, rodinnú pohodu, dobrú náladu, aspoň trochu šťastia... Tešíme sa na stretnutiach s vami na akciách, ktoré sme pre vás pripravili v prvom štvrťroku 2009.

Prikladáme vám poštovú poukážku na úhradu členského za rok 2009 na 3 eurá. Členské môžete uhradiť aj počas našich stretnutí u p. Alici Černohorskej. Samozrejme, že výzva k úhrade členského na rok 2009 platí pre tých členov KPČK, ktorí členské zatiaľ neuhradili.

Majte sa „fajn“. Mgr. Štefan Vraštiak, predseda KPČK v Bratislave

 

Streda 7.1.2009 (CSEMADOK) - 17.00 - Československá filmová spolupráca - Začalo to Jánošíkom v roku 1921... Privítame „veľvyslanca slovenského herectva v Čechách“ Mariána Labudu - úvod a moderátor Štefan Vraštiak

 

Utorok 3.2.2009 (CSEMADOK) - 17.00 - Slovenskí kameramani v Prahe:  Ján Ďuriš, Martin Štrba, Alexander Šurkala, Dodo Šimončič, Andrej Barla a ďalší - prednáša  Vladimír Mlčoušek

 

Utorok 3.3.2009 (CSEMADOK) - 17.00 - Karel Čapek a česká dramatická tvorba na slovenských divadelných scénach - prednáška Ladislav Lajcha (CSEMADOK) - 17.00

 

15. FEBIOFEST BRATISLAVA A SLOVENSKO 30.3 - 30.4.2009

Pozná ich celý svet...Svet sa na nás pozeral - významné osobnosti českých dejín a medzníky, ktoré formovali dejiny - v spolupráci Veľvyslanectva ČR na Slovensku, SFÚ a ASFK (spresnenie programu dodatočne).

 

Posledný utorok v mesiaci vám ponúka Český spolok Bratislava ďalšie programy:

27.1.2009 - Beseda s Ing. Milanem Pikou, synom legendárneho generála  Heliodora Piku, popraveného po  nástupe komunistického režimu

24.2.2009  - Beseda s MUDr. Havránkovou z kožného odd. Národného onkologického centra

31.3.2009 - Vystúpenie ľudovej hudby z Břeclavi

 

BOHEMIA Programový bulletin KPČK Bratislava. Zostavil: Mgr. Štefan Vraštiak, predseda KPČK

Kontakt: tel. 44 259 307, mobil 0910 99 55 31, e-mail: vrastiak@slovanet.sk

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA