Jdi na obsah Jdi na menu
 
 

B O H E M I A

Programový bulletin Kruhu priateľov českej kultúry Bratislava

č. 1/2007, január – marec 2007

Na podujatia je vstup voľný!

POZOR! VŠIMNITE SI MIESTA KONANIA PODUJATÍ!

 

Vážení priatelia,

Opäť je tu Nový rok a už tradične Vám ponúkame program KPČK na prvý štvrťrok 2007.Jeden film a dve prednášky. Naše aktivity pokračujú v A4 Nultom priestore a v Csemadoku. Prikladáme poštovú poukážku na úhradu členského na rok 2007 - 100.-Sk . Pokiaľ ste neuhradili členské za rok 2006, uhraďte 200.-Sk. Zaželajme si na úvod Nového roku 2007 dobrú náladu, rodinnú pohodu a hlavne zdravie, ktoré nám všetkým pomáha prekonávať životné ťažkosti.

Program na druhý štvrťrok 2007 Vám zašleme koncom marca 2007.

Tešíme sa na stretnutia s Vami.

Mgr. Štefan Vraštiak, predseda KPČK Bratislava

 

9.1.2007 - 17.00 - A4 Nultý priestor/Námestie SNP č.12/

85.výročie slovenskej premiéry filmu Jánošík/1921/ - úvod Mgr.Štefan Vraštiak

Poriada - KPČK, SFZ, ÚSTT, SFÚ

 

6.2.2007 - 17.00 – Csemadok/Námestie 1.mája č.10/

140.výročie narodenia - 70.výročie úmrtia - Václav Tille/16.2.1887 - 26.6.1937/

Český filmový a divadelný teoretik, kritik, folklorista, prozaik

Prednáša PhDr. Vladimír Mlčoušek z Katedry vied o umení VŠMU Bratislava

Poriada - KPČK Bratislava

 

6.3.2007 - 17.00 - Csemadok/Námestie 1.mája č.10/

120.výročie narodenia - 62.výročie úmrtia - Josef Čapek/23.3.1887 - 1945/

Český maliar a grafik, scénický výtvarník, spisovateľ, výtvarný kritik, brat Karla Čapka, ktorý zahynul v koncentračnom tábore

Prednáša PhDr. Marie Štemberková z archívu Karlovej univerzity Praha

Poriada - KPČK Bratislava

 

Úhrada členského na rok 2007

K programu prikladáme poštovú poukážku, ktorou môžete uhradiť členské, ponúkame aj možnosť úhrady pol hodinu pred našimi podujatiami.

 

Máte e-mailovú adresu?

Ak áno, zašlite ju na e-mail – vrastiak@slovanet.sk a KPČK Vám bude  program a aktuálne správy zasielať mejlom.

 

POZVÁNKA – Podujatia Českého spolku Bratislava. 

Csemadok/Námestie 1.mája č.10/ - posledný utorok v mesiaci, pokiaľ nie je uvedený v pozvánke Českého spolku  iný termín a miesto podujatia: 30.1.2007 – 27.2.2007 – 27.3.2007

Program je zverejnený na nástenke v Csemadoku a informujeme o ňom aj na akciách KPČK.

 

 

 

BOHEMIA Programový bulletin KPČK Bratislava. Zostavil: Mgr. Štefan Vraštiak, predseda KPČK

Kontakt: mobil 0910 99 55 31, e-mail: vrastiak@slovanet.sk

Aktuality o činnosti KPČK nájdete na internete - webová stránka - www.kfn.estranky.cz


  KRUH   Utorok 12.12.2006

 PRIATEĽOV  16.00 hod.

 ČESKEJ  A4 - NULTÝ PRIESTOR

 KULTÚRY  Námestie SNP č.12

  BRATISLAVA  Na podujatie je vstup voľný !

SPOLUOORGANIZÁTORI: Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov,

  Slovenský filmový ústav

 

110. rokov filmového podnikania v Čechách a na Slovensku  (1896) - prvé kinematografické predstavenia(1896), prvé  filmy- Česko(1898), Slovensko(1909). Ukážky z prvých filmov

19.12.1896 v Košiciach a 25.12.1896 v Bratislave, 15.7.1896 v Karlových Varoch a 18.10,1896 v Praha sa konali prvé kinematografické predstavenia na dnešnom území Slovenska a Česka. Prvé filmy v Čechách boli nakrútené už v roku 1898, na Slovensku v roku 1908. Ukážky z prvých filmov. Prednáša Štefan Vraštiak.

Udelenie štyroch sošiek Igric 2006

Na úvod budú odovzdané štyri sošky Igricov - za filmy Slnečný štát (Martin Šulík, Marek Leščák), My zdes (Jaroslav Vojtek), Nazdravíčko! (Ivana Zajacová, Jozef Mintáľ) a Ticho (Táňa Radeva). Igrice boli udeľované už 25.5.2006, ale až teraz sa podarilo získať SFZ financie  na výrobu štyroch sošiek pre filmy a tvorcov, ktoré Igricov nedostali.

 

VIANOCE 2006 A NOVÝ ROK 2007

Príjemné prežitie vianočných sviatkov 2006 a šťastný krok do Nového roku 2007 Vám zo srdca želá

Kruh priateľov českej kultúry Bratislava

 

Bulletin KPČK a SFZ. Zostavil: Štefan Vraštiak

------------------------------------------------------------------------------------------

B O H E M I A

Programový bulletin Kruhu priateľov českej kultúry Bratislava

č. 3/2006, september – december 2006

POZOR! VŠIMNITE SI ZMENY MIESTA KONANIA PODUJATÍ!


Podujatia sa konajú v spolupráci so Slovenským filmovým zväzom

 

Vážení a milí priatelia,

opäť sa Vám hlásime a ponúkame Vám program od septembra do decembra 2006. Ospravedlňujeme sa, že vychádzame neskôr ako po minule roky, po uskutočnení prvého programu v Českom centre. Dôvod? Veľvyslanectvo ČR na Slovensku nám oznámilo, že v jeho priestoroch na Hviezdoslavovom nám.8 bol program 5.9.2006 posledným, pokiaľ sa nedohodneme na spoločnom podujatí. Hľadali sme náhradné priestory. Inšpiroval nás Český spolok, ktorý sa stretáva posledný utorok v mesiaci v Csemadoku, Námestie 1.mája č.10 – oproti kinu Hviezda. Tam sme našli pochopenie. Ponúkaný program je pestrý, bohatý, rôznorodý. Pevne veríme, že väčšinu z Vás uspokojí a našu ponuku k účasti na akciách využijete. Tešíme sa na stretnutia s Vami. S pozdravom 

 Mgr.Štefan Vraštiak, predseda KPČK Bratislava

Všímajte si miesto konania našich aktivít!!! /A4 Nultý priestor je bývalý V klub a ČC/

 

Program

SEPTEMBER 2006

5.9..2006  - 17.00 - Ján Maliarik/1869-1946/ - Prekliaty služobník lásky a jeho literárny odkaz

České centrum Prednáša Viliam Jablonický - ukážka z filmu STV Prekliaty služobník lásky

 Stretnutie s Evou Rysovou, nositeľkou Ceny Karla Čapka 2006

  Spolupráca - Veľvyslanectvo ČR na Slovensku, Slovenský filmový zväz

OKTÓBER 2006

3.10.2006 - 17.00 - Moja misia – cyklus filmov o slovenských misionároch vo svete  

Csemadok spoločnosti  Lux Communication . Predstavujeme tvorbu režiséra Marka  

  Poláčka – filmy Mátuška/Kazachstan/, Padre Alegría/Angola/, Anjeli

 /Juhoafrická republika/. Stretnutie s režisérom filmov  

28.10.2006 - Pamätný deň - Výročie vzniku Československej republiky/1918/

 Stretneme sa pri Pylóne s levom, pri symbole česko-slovenskej

  vzájomnosti na Vajanského nábreží 2, pred budovou SNM. O stretnutí - čas -

 bude informovať denná tlač.

NOVEMBER 2006

14.11.2006 - 16.00 - Stretnutie s jubilantom - Dušan Trančík bude mať 26.11. 60 rokov

A4 Nultý priestor Režisér skutočne česko-slovenský. Ukážky z tvorby režiséra.  

Námestie SNP 12  Spolupráca SFZ, SFÚ a ÚSTT.

DECEMBER 200612

5.12.2006 - 14.00 - O čom spievajú anjeli/Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční/

Csemadok   Program pripravil Vladimír Rusko

12. 12.2006 - 16.00 - 110. rokov filmového podnikania v Čechách a na Slovensku

A4 Nultý priestor /1896/ - prvé kinematografické predsravenia/1896/, prvé

Námestie SNP 12 filmy/Česko -1898, Slovensko/1909/. Ukážky z prvých filmov

   Prednáša Štefan Vraštiak. Spolupráca Slovenský filmový zväz

 

POZVÁNKA – Podujatria Českého spolku Bratislava. Program:

26.9.2006 - 17.00 - CSEMADOK - České dejiny z pohľadu jap. bohemistu, prof.T.Ishikawu

31.10.2006 - 17.00 - Pállfyho palác, Zámocká ulica 47 - Spevácky koncert - Nicholas J.Pustin

28.11.2006 - 17.00 - CSEMADOK - Beseda s riaditeľkou Náprstkovho múzea Praha - Dr.Jana 

  Součková, DrSc.

2.12.2006 -  17.00 - Pállfyho palác, Zámocká ulica 47 - Vianočný koncert

Výlet do Prahy v tomto  roku neuskutočníme!

ÚHRADA ČLENSKÉHO NA ROK 2006 a 2007 POČAS AKCIÍ  KPČK!

 

BOHEMIA Programový bulletin KPČK Bratislava. Zostavil: Mgr. Štefan Vraštiak, predseda KPČK

Kontakt: mobil 0910 99 55 31, e-mail: vrastiak@slovanet.sk

Aktuality o činnosti KPČK nájdete na internete - webová stránka - www.kfn.estranky.cz

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA